Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. vznikla v roku 2007 zlúčením dvoch samostatných advokátskych kancelárii a následnou transformáciou v roku 2011, čím sa dosiahlo spojenie odborných vedomostí, personálnych kapacít a profesionálnych skúsenosti pre poskytovanie právnych služieb na najvyššej úrovni. Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. sídli v samotnom centre Bratislavy s bezproblémovým prístupom pre klientov.

Hlavným cieľom advokátskej kancelárie SHM PARTNERS s.r.o. je poskytovať klientom právne služby na vysokej profesionálnej úrovni, s vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom, ktorý umožňuje klientom včasné a správne riešenie ich právnych problémov, čo zároveň posilňuje dobrú povesť a neustály rast advokátskej kancelárie.

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. je pripravená zabezpečiť svojim klientom právnu pomoc pri bežných operatívnych transakciách ako aj zabezpečenie pomoci pri komplikovaných právnych konštrukciách a schémach. Profesionalita a odborná úroveň poskytnutých právnych služieb advokátskej kancelárie SHM PARTNERS s.r.o. je zabezpečená nielen právnikmi pôsobiacimi v advokátskej kancelárii ale taktiež kooperáciou s vybranými externými spolupracovníkmi (súdny exekútori, notári, daňový poradcovia, audítori, znalci, prekladatelia).

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom právne služby vo všetkých oblastiach súkromného ako aj verejného práva Slovenskej republiky a v spolupráci so zahraničnými advokátskymi kanceláriami taktiež v obmedzenom rozsahu v jednotlivých oblastiach práva zahraničných právnych poriadkov.

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku a ruskom jazyku.