Služby

advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. poskytuje svojim klientom kompletné právne poradenstvo vo všetkých právnych odvetviach verejného ako aj súkromného práva Slovenskej republiky. Právnici pôsobiaci v advokátskej kancelárii SHM PARTNERS s.r.o. sa špecializujú najmä na nasledovné oblasti práva:

 • autorské právo a právo priemyselného vlastníctva
 • občianske právo
 • právo obchodných spoločností a obchodné záväzkové právo
 • poisťovacie právo
 • poľovnícke právo
 • pozemkové právo a stavebné právo
 • pracovné právo
 • právo cenných papierov
 • právo verejného obstarávania
 • priestupkové a trestné právo
 • rodinné právo
 • správne procesné právo
 • ústavné právo
 • zmenkové právo