Spolupráca

advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o.

Komplexné poskytovanie právneho poradenstva v mnohých prípadoch vyžaduje posúdenie problematických otázok aj z daňového či účtovného hľadiska. Z uvedených dôvodov advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. spolupracuje s renomovanými partnermi z oblasti daňového poradenstva a auditu. Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. taktiež prostredníctvom svojich partnerov zabezpečuje potrebné úradné preklady cudzozemských listín do slovenského jazyka.

V prípade požiadaviek na poskytnutie právnych služieb v zahraničí, advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. spolupracuje pri poskytovaní právnych služieb svojim klientom taktiež so zahraničnými advokátskymi kanceláriami. Medzi stálych zahraničných partnerov advokátskej kancelárie SHM PARTNERS s.r.o. patria:

Havlíček & Janeba, advokátní kancelář, s.r.o.
Hradec Králové (Česká republika)

Объединенные консультанты ФДП (FDP)
Moskva (Ruská federácia)