Referencie

advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. poskytuje právne služby občanom (právne problémy občianskeho života), nepodnikateľským právnickým osobám (právne poradenstvo súvisiace s ich činnosťou) ako aj podnikateľským subjektom od drobných podnikateľov až po nadnárodné spoločnosti (právne poradenstvo v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, interné právne otázky, vzťahy s materskými spoločnosťami a spoločnosťami patriacimi do podnikateľskej skupiny).

Advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o. vzhľadom na profesionalitu a diskrétnosť poskytovaných právnych služieb nezverejňuje prehľad osôb, ktorým poskytuje alebo poskytovala právne služby, avšak medzi jej klientov patria významné podnikateľské subjekty z výrobnej oblasti (developerské spoločnosti, stavebné spoločnosti, filmárske a producentské spoločnosti, polygrafické spoločnosti), oblasti obchodu (realitné spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa nákupom a predajom rôzneho tovaru) ako aj oblasti poskytovania služieb (vydávanie stravovacích a iných druhov poukážok, poisťovacie služby, správa a facility nehnuteľností, reklamné a grafické služby) vrátane veľkých nadnárodných subjektov začlenených do európskych a celosvetových podnikateľských zoskupení.

Medzi najvýznamnejšie projekty na ktorých naša kancelária spolupracovala, patrí zavedenie prvej elektronickej stravovacej karty na Slovensku, príprava viacerých rozsiahlych developerských projektov, vstup zahraničného subjektu na slovenský maloobchodný trh s odevmi a textilom či budovanie siete platobných terminálov.